Bakom kulisserna

Travtränarens främsta uppgift är just träningen av de hästar som står i stallet. Det är dels själva utförandet av träningen men också planeringen av den. För att travtränaren ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt är det flera inblandade i stallet och skötseln av hästarna.

En travtränare kan ha tiotals hästar hemma i stallet under samma period och det säger sig självt att det blir väldigt många för en enda person. I stallet arbetar därför anställda vars uppgift är häst- och stallskötsel men man har också ofta flera som har kompetens att utföra träning av hästarna utifrån huvudsakliga travtränarens direktiv och upplägg.

De som har i uppgift att sköta om stallet och hästarna ansvarar för att hästarna kommer in och ut från hagen och skrittmaskinen som de ska. De ansvarar över att boxarna är renmockade. Ofta sker mockning två gånger om dagen då hästarna står inne flertalet timmar. Det är hö som ska bäras in, det är spån som ska fyllas på, vattenhinkar ska rengöras och fyllas på med nytt och färskt vatten.

Travtränaren får också hjälp med att göra ordning rätt häst för träningen och det är alltså hästskötarens ansvar att hästen får på sig rätt utrustning beroende på vilken träning som ska utföras. Det kan vara olika typer av travselar som ska på, olika vagnar beroende på var träningen ska utföras, olika huvudlag och olika typer av benskydd.

När träningspassets slut börjar närma sig för en häst är det dags att börja göra nästa häst redo. Travtränaren byter bara häst när han kommer tillbaka till stallet och hästen som just har varit ut ska nu tas om hand. All utrustning ska plockas av och hästen kanske måste duschas av från svett innan den är redo för utfodring.

Det är många inblandade för att få ett travstall att gå runt och det är många som sliter hårt för att få se resultat när det är dags för hästarna att inta tävlingsbanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *